Indledning m Portugal  m Spanien mHolland mFrankrig m England m USA m Konklusion

James Cook (1728 – 1779).
Captain James Cook tester hvor præcis Larcum Kendall`s ur er.
Portrait by Nathaniel Dance, c. 1775, NMM, Greenwich. (wp).
James Cook's skib Endeavour. (Rekonstrueret). (wp).
Kampen hvor James Cook dør i 1779. (Maleri af John Cleveley i 1784). (wp).

Sir Isaac Newton (1642-1727). (wp).
Englands Østindiske Kompagnis domicil i Deptford.
Kompagniet dannes år 1600 og kæmper mod det hollandske kompagni, VOC, i 1600-tallet.
Søslag England Holland i 1666.
I marts 1653 blev den ny kamptaktik. "ship of the line" udviklet, ud fra erfaringerne fra tidligere søkrige.
 
Southampton i 1575.

Siden er under konstruktion.
Englands udvikling af navigationsteknologi

The Board of Longitude/Længdegradsudvalget
I 1707 forliser fire af Vice-Admiral Sir Shovell's skibe og næsten 2000 søfolk omkommer. Forliset sker fordi tidens navigationsinstrumenter ikke kan bestemme den længdegrad skibet befinder på sig på særligt præcist.
Skibsforliset sætter fokus på en løsning på problemet om hvordan længdegraden kan bestemmes præcist og regeringen nedsætter i 1713 udvalget "the Board of Longitude" til at løse problemet med længdegrad-bestemmelse.
Der udloves belønninger på op til 45.000£ til den der kan løse problemet og Englands dygtigste matematikere inddrages i at løse opgaven, bl.a. Isaac Newton.
(£10,000 i 1710 vil i 2010 svarer til rundt regnet 30 mio kr. (wp).)

Belønningen var graddelt efter hvor præcis en løsning man kunne præstere
En usikkerhed på 111 km. (60 nautical miles) udløste en belønning på £10,000.
En usikkerhed på 74 km. (40 nautical miles) udløste en belønning på £15,000.
En usikkerhed på 56 km. (30 nautical miles) udløste en belønning på £20,000.
(en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Longitude).

I 1714 udsatte den britiske regering en pris på 20.000 pund for konstruktion af et ur, hvis gangfejl ikke oversteg 2 minutter på rejsen til Vestindien og tilbage.

Belønningen udløser en hård konkurrence om at komme først med at udvikle et ur, der kan anvendes på skibe og er præcist nok til at udløse belønningen.

For at løse opgaven kræves en udvikling af matematiken og fysiken

Hvordan finder man den længdegrad man befinder sig på?
Navigation består af tidsmåling, vinkelmåling og en almanak med oplysninger som ens målinger kan kombineres med.
Til tidsmåling blev anvendt et timeglas, men da det var upræcist søgte man nye veje til at måle tiden med. Forskellige løsninger blev overvejet, men udviklingen af et marine-ur (kronometer) viste sig at være vejen frem.

Beregning af længdegraden
Længdegraden bestemmes ud fra forskellen mellem forskellige lokale tidspunkter.
Greenwich Mean Time (GMT) tager udgangs i meridianen der går gennem Greenwich, som 0 grader meridianen.
Jorden roterer 360 grader på 24 timer, dvs. 15 grader på en time. En tidszone er sat til 15 grader.

I Holland, Frankrig og England arbejdes der på at løse problemet.

Hollænderen Christiaan Huygens (1629-1695) havde udviklet et pendul-ur i 1656, men
pendul-uret var meget upræcist ved sejlads på grund af skibets bevægelser, så det var et vigtigt problem at finde et alternativ til pendulet, som energi-tilførsel til uret.
Timeglasset blev stadig anvendt. Fjederdrevne ur fra omkring 1500.
Christiaan Huygens udviklede også et fjederdrevet ur. (Andriesse 2005). (Hall:261ff).
I Frankrig udlover the videnskabakademiet (Académie des Sciences) i Paris også en belønning, der vindes af hollænderen Daniel Bernoulli, (1700-1782), i 1747. (WP). (W).

Englænderen John Harrison - 1700-tallets innovator i nøjagtig tidsbestemmelse
Det bliver snedkeren og urmageren John Harrison (1693-1776) der løser problemet. Hans første ure var lavet af træ. I 1728 begynder han at udvikle et ur beregnet til at have med på skibe, marine-ur. I 1736 sendes et af hans ure med skibet Centurion til Lissabon, for at afprøve urets præcision, og uret viser sig at være en forbedring af den hidtidige teknologi. (Betts 2006:86).

Ur-teknologi til bestemmelse af længdegraden
Hvordan konstruerer man et ur, der går præcist selvom der er store udsving i temperatur, tryk og luftfugtighed?
De teknologiske problemer John Harrison skulle løse bestod blandt andet i, at der skulle tages højde for skibenes rulning, han kunne derfor ikke anvende penduluret.
Et andet stort problem var urmaterialets temperaturbestemte udvidelse og sammentrækning, der havde særlig stor betydning for skibsfarten, der sejlede i både meget varme- og meget kolde egne. Han skulde derfor finde en legering der havde en minimal udvidelse og sammentrækning, for kunne opnå den størst mulig præcision.

Harrison udvikler 5 ure ialt, urene navnives som: H1 til H5 ud fra den rækkefølge han udvikler dem i. (Betts 2006:86).

I 1765 vurdere seks eksperter H4 til at udløse den første halvdel af belønningen.

I 1772 lader kongen H5 teste og er tilfreds med resultatet, så i 1773 får John Harrison tildelt den anden halvdel af belønningen på 8750£ af det engelske parlament og dermed æren for at have løst problemet med at kunne måle sig præcist frem til længdegraden.

Produktionsøkonomi
"The Board of Longitude" mener at John Harrison`s pris på £500 for et ur er for høj og Larcum Kendall går i gang med at konstruere et rationaliseret kopi, som han mener at kunne producere for £200. Kendall bliver klar med uret K2 i 1771.
Det er først i 1800-tallet at ure bliver så billige at producere, at der er råd til at have et ur med på alle skibe.

Larcum Kendall suggested that he could "construct a timekeeper upon Harrison's principles, but leaving out any unnecessary complication and yet achieve similar results for the sum of £200." The Board accepted this proposal and in Kendall started work on the what is now known as K2 and completed it in early 1771.
Kendel begyndte på første kopi "K1" af H4 i 1769 og K1 blev færdig i 1770.

Længdegrader og James Cook´s brug af marine-ur
I 1775 får Captain Cook K1 med på en rejse og erklærer sig meget tilfreds.
(K1 er Kendall's "officielle" kopi af H4).
Captain Cook udtaler om K1: "our faithful guide through all the vicissitudes of climates."
Og Captain Cook rapporteret til admiralitetet at: "Mr Kendall's watch has exceeded the expectations of its most zealous advocate...".
Senere har satellitfotos bevist at Captain Cook´s kort var meget nøjagtige.
Captain James Cook udforsker Stillehavet på flere ekspeditioner i årene: 1768-1771, 1772-1775 og 1776-1780.

På Captain Cook`s tredje rejse varetages navigationen af William Bligh, (Master navigator), der er erfaren bruger af K1 uret. William Bligh bliver senere kendt som kaptajnen der bliver afsat på mytteriet på Bounty.

Parlamentet nedlægger "the Board of Longitude" i 1828.

I 1884 bliver "The Greenwich Meridian " vedtaget til a være 0-meridian på "the International Meridian Conference" i Washington. En af årsagerne til valget af Greenwich Meridianen var, at på det tidspunkt var 72% af verdenshandelen afhængig af søkort, der allerede anvendte Greenwich Meridianen. (NMM).

Fjederdrevne ure anvendes indtil quartz teknologien udkonkurrere den i 1970`erne. (NMM).

Navigationsteknologi og international politik
Englands avancerede navigationsteknologi giver store militære og konkurrencemæssige fordele overfor Englands hovedfjende Frankrig. Den nøjagtige stedbestemmelse medfører at Englands korttegnere kan producere verdens bedste kort.
Under Napoleonskrigene hjælper Englands nøjagtige søkort Lord Nelson med at nedkæmpe den franske flåde i flere store søslag.
Vurdering
Den præcise bestemmelse af længdegraden medføre at søfartens transporttid kan reduceres betydeligt og den får dermed indflydelse på udviklingen af verdenshandelen og globaliseringen. (Goldin 2007:5).
(Se også begrebet: Transaction cost).
en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost.


Multimedie referencer

National Maritime Museum (NMM): Chronometers, precision watches and timekeepers.
nmm.ac.uk/collections/explore/index.cfm/category/chronometers
National Maritime Museum (NMM): Time galleries.
nmm.ac.uk/places/royal-observatory/time-galleries
National Maritime Museum: Roger Hart tells the story of the clocks built between 1735-59 by John Harrison. 
nmm.ac.uk/visit/events/gallery-favourites-online/john-harrisons-clocks
Direkte link til MP3 lydfil
http://www.nmm.ac.uk/upload/mp3/Roger_Hart.mp3
PBS 1998: Lost at Sea: The Search for Longitude. Broadcast on October 6, 1998.
pbs.org/wgbh/nova/longitude/
Spil
Find Your Longitude. Take a journey from Greenwitch, England, where your longitude is 0 degrees. Remember to set your watch set to Greenwitch time.
pbs.org/wgbh/nova/longitude/find.html


Kilder: Englands navigationshistorie

Bligh, Wm. 1792: A Voyage to the South Sea ... for the Purpose of Conveying the Bread Fruit Tree to the West Indies, in His Majesty's Ship the Bounty ... London: George Nicol, 1792 Edition. Airmont Publishers edition 1965. 
Cook, James. The journals of Captain James Cook on his voyages of discovery. - Reprinted. - Woodbridge : Boydell Press, 1999. - 5 bind : ill.

The voyage of the Endeavour 1768-1771. - 1999. - cclxxvii, 696 sider : ill., tavler
The voyage of the Resolution and adventure 1772-1775. - 1999. - clxx, 1028 sider : ill., tavler
The voyage of the Resolution and discovery 1776-1780. - 1999. - ccxxiv, 718 sider : ill., tavler
The voyage of the Resolution and discovery 1776-1780. - 1999. - viii, side 724-1647 + 1 kort
Charts & views. - 1999. - lviii kort i mappe.


Referencer: Englands handelsimperiums opkomst, storhedstid og fald

Albion, R. Greenhalgh 1972: Naval & Maritime History: An Annotated Bibliography 
Andriesse, Cornelis Dirk: 2005: Huygens, the man behind the principle. CUP. (GB).  
Betts, Jonathan 2006: Time restored: the Harrison timekeepers and R.T. Gould, the man who knew ... . (GB).
Betts, Jonathan 2006b: John Harrison (1693–1776) andLt. Cdr Rupert T. Gould R.N. (1890–1948). Article based on extracts from the full biography of Gould, Time Restored. www.nmm.ac.uk/harrison. Besøgt den 12/1-2010.
Buisseret, David (ed.) 1992: Monarchs, Ministers and Maps: the Emergence of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe. Chicago. 
Gould, Rupert T. 1923: The Marine Chronometer.
Goldin, Ian and Kenneth A. Reinert 2007: Globalization for development: trade, finance, aid, migration, and policy. World Bank. (GB).
Hall, A. R. 1978: Horology and criticism: Robert Hooke, Studia Copernicana, XVI, Ossolineum, 1978, 261-81. (Her: wp).
Hattendorf, John Editor-in-Chief 2007: The Oxford Encyclopedia of Maritime History. 4 Volume Set. (CW).
NIST (National Inst. of Standards and Technology). 2002. A Revolution in Timekeeping, part 3. A Walk Through Time. http://physics.nist.gov/GenInt/Time/revol.html. Besøgt d. 18/1-2010.
Royal Institute of Navigation. (Har planer om et "virtual museum").
www.rin.org.uk
Taylor, E.G.R. and M.W. Richey 1962: The geometric seaman. Hollis and Carter for the Institute of Navigation. (A). (Bibliotek).
Taylor, E. G. R. 1971: The haven-finding art: a history of navigation from Odysseus to Captain Cook. Hollis & Carter, for The Institute of Navigation.
Wikipedia.org: Board of Longitude.
en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Longitude. Besøgt den 12/1-2010.
Wikipedia.org: History of longitude.
en.wikipedia.org/wiki/History_of_longitude. Besøgt den 12/1-2010.
Wikipedia.org: Longitude.
http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude. Besøgt den 12/1-2010.

John Harrison (1693-1776).
P.L. Tassaert's half-tone print.
The Science and Society Picture Library, London. (wp).
John Harrison`s første første ur H1.
Uret var aldrig mere end 8 sekunder forkert, hvilket svarer til 2 sømil på ækvator.
John Harrison`s andet ur H2.
Uret bliver ikke testet.
John Harrison`s tredje ur H3.
NMM.

John Harrison`s fjerde ur H4.
Uret er 13 cm i diameter og vejer "kun" 1,45 kg.
(NMM ref: B5165).
John Harrison`s femte ur H5 fra 1770.
(NMM ref: D6768). (Kilde: Betts 2006b).

Længdegrader. (WP).

Greenwich Meridianen. (NMM).

Bohn, Michael 2010: verdenshandel.dk. netgrafik.com

 design: netgrafik.com Koncept Kronologi Teori Referencer Links  Indeks  Debat  Kontakt

 Til forsiden  Tilbage  Næste side